Cuadro de texto: Espai Professionals

En l' Espai Professionals, donem resposta a totes aquelles empreses constructores o despatxos professionals que requereixen d’un suport extern per un assumpte puntual.

Un ajut tècnic per resoldre de manera ràpida i professional qualsevol incidència o punta de treball.

Oferint-li el servei de:

· Assistència a Empreses Constructores:

· Preparació de documentacions tècniques per a presentació de concursos.

· Preparació de estudis econòmics.

· Auditories de projectes

· Auditories de costos d’execució d’obres

· Planificacions temporals d’obres.

· Seguiments econòmics i de planificació d’obres.

· Control de qualitat final d’obra i postvenda.

· Homologació industrials

· Assistència a Despatxos professionals

· Col·laboració redacció projectes